Şebin Ceviz Fidanı

Havale ile (KDV DAHİL) : 0,00 TL
Taksitle : 0,00 TL x 6 (KDV Dahil)
AĞAÇ ÖZELLİKLERİ  :  Kıyı bölgeler hariç tüm bölgelere önerilir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlere tavsiye edilir. Çok verimli bir çeşittir.
MEYVE  :   İnce kabuklu ve kabuktan kolay ayrılır. Meyve içi dolgundur. İç oranı %63'tür. Kuru olarak tüketilir.
TOZLAYICI  :  Bilecik, Kaman
HASAT TARİHİ  :  Eylül 4 Hafta

Paylaş :
Ürün Hakkında
Ürün Resimleri
Ürün Yorumları

 

GİRİŞ

Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle  oldukça önemlidir.Ayrıca yeşil  kabuğundan ve kökleriden  boya elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U  ). Yağ oranı  ise  % 60 ‘ ın üzerin-dedir.Cevizin  kuru ve taze tüketime uygun  çeşitleri vardır.

Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.

Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC  ’ye  kadar dayanıklılık gösterir.

TESİSİ VE BAKIMI :

Ceviz ağaçları ; toprak bakımından  seçici olmamakla beraber  taban suyu seviyesi  kışın   2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan  gevşek, süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.

Cevizin  kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek  taban suyu  ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının  açık yeşil,  damarlarının   kahverengi renk almasına , sürgün uçlrının kurumasına , bir kaç yıl  içersindede  ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama imkanı olmayan

yerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda  ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvetli , taban  yerlerde  ise dikim aralığı  12-14 m olarak ayarlanmalıdır.

Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine  100-150’şer gram  süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri  konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi  karıştırılarak , fidanlar aşı noktası dışarda kalacak  şekilde

dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren  verime başlar.Dikim aralıklarını ise  10-12  yaşından sonra doldururlar.Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde  tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında  ve imkan bulunan yerlerde  yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda torak zemininin  uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde  4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk dalın  tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları  verimli olan çeşitlerde uç alma  yapılmaz.

ÜRÜN  BUDAMASI :

Ceviz ağaçlarında  verimi artırmak  üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak  seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.

Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:

  • Ağacın erken meyveye yatması,

  • Periyodisite göstermemesi

  • Ağacın verimli  olması

  • Soğuklar ve  güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,

  • Ağacın  sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı  olması,

  • Meyve iriliği, tüketimi   taze olarak  yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması gereklidir.

  • Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince  olup  kolayca kırılması gereklidir.

  • İç kabuktan kolaylıkla bütün  olarak  çıkmalı , iç randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen  doldurmalı , büzülme  yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan total yağ  miktarı  kuru maddenin %70’inden çok   olmamalıdır.

Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır.

BAZI  ÖNEMLİ  CEVİZ ÇEŞİTLERİ:
ÇEŞİDİ   ÖZELLİĞİ TOZLAYICISI
Yalova  1  Akdeniz ve Ege dışındaki   tüm bölgelere önerilir. Taze ve  kuru  olarak tüketilir.Eylül  sonunda hasat  edilir.       Yalova 2 Yalova 4
Yalova 2

Taze tüketime  elverişlidir. Kaydadeğer hastalık , zararlı, soğuk ve güneş yanıklığı zarar.                                                                                             

Yalova 1
Yalova 3 Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül  sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılaramukavimdir.                                        Yalova 4
Yalova 4 Erkek ve dişi çiçekler birbirine  yakın olgunlaşır.Kuru iç olarak tüketime elverişlidir.eylül sonunda  hasat edilir. Yalova1 Yalova 3
Şebin Tomurcuklar geç patlar iç kuru  ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.         Bilecik
Bilecik Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir.İçkuru  ceviz olarak tüketilir. Eylül sonlarında hasat  edilir.    
1974/4 İç ceviz olarak  tüketilir.    Yalova 4
1974/7 Taze tüketim  için elverişlidir.Meyve çok  iridir.  
Franguetta    İlkbaharda geç uyanır. Kış soğuklarına dayanıksızdır.  
Hartley Oldukça geç uyanır.Kabuklu olarak satılır.İç kuru  ceviz olarak  tüketime elverişli, Eylül ortalarında hasat edilir.  
Payne   İlkbaharda erken uyanır. Çok verimlidir. Hastalık ve zararlılara hasastır.iç kuru ceviz olarak  tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.  
Ashley Payne’ye benzer verim ve kalitede üstündür.Yan tomurcuklar %80 verimlidir.  
Midland Meyve şekli oval ,üniform değil , kabuk rengi açık esmer, pürüzlülük orta, kabukta  yapışma çok iyi
iç kuru ceviz  olarak tüketime uygundur.Eylül’ünikinci  yarısında hasat edilir.
 

HASTALIK VE ZARARLILARI:

Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik  Bordo bulamacı  ile  bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş  olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna  karşı  Mayıs ve Hazinan aylarında  koruyucu olarak  iki ilaçlama yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği  iriliğini  alınca  Haziran ayı içersinde atılacak  bakırlı  ilaç  ile iç kurduna  karşı  insektisit  de  tatbik  edilmelir.Yine  Temmuz  ayının başında ve  sonunda  kabuk  sertleşmeden  önce  2 defa  fungusit  ve  insektisit  karışımı  tatbik  edilmelidir.

E-posta adresinizle kayıt olarak kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.