Şeftali Nektarin ve Badem Klon Anaçları

GF 677

Şeftali ve badem melezi bir anaç olup Fransa da INRA araştırma enstitüsünde geliştirilmiştir. Avrupa’da en yaygın kullanılan anaçtır. Kısıtlı sulama şartlarında ve kireçli (% 11 aktif kireç) araziler için uygundur. Killi ve su tutan topraklara önerilmez. Şeftali ağacı sökülen yere hemen şeftali fidanı önerilmezken GF 677 anacı üzerine aşılı şeftali fidanı dikilebilir. Aşı uyuşması iyi olup üzerindeki çeşidin verimini olumlu etkiler.

Cadaman

GF 677 anacına göre daha zayıf gelişmektedir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. Organik maddece fakir, zayıf bünyeli kireçli ve pH’ı yüksek topraklarda kullanılabilir. Ağır taban suyu yüksek topraklara önerilmez ancak taban suyuna GF677 anacından daha fazla dayanır. Şeftali ağacı sökülen yere hemen şeftali fidanı önerilmezken Cadaman anacı üzerine aşılı şeftali fidanı dikilebilir. Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar meyve iriliği ve rengi üzerine olumlu etki eder. Son yıllarda başta Avrupa olmak üzere kullanımı yaygınlaşmaktadır

Garnem (G x N)

Kuvvetli gelişen toprağa bağlanması iyi olan bir anaçtırGF 677 anacı taban suyu yüksek, drenajı iyi olmayan topraklarda asfeksi (kök boğulması)nedeniyle kurumakta, GN anaçları ise Myronbolon (erik)geni taşıdığı için ağır topraklara da uyum sağlamaktadır. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. Yorgun arazilere dikim yapılabilir

Nemaguard

Nemaguard: Kendine verimli nemaguard adı verilen ağaçlardan elde edilmişlerdir. Nematodlara (Melodogyne incognita agrita, M. javanica) dayanıklı, tüm çeşitlerle uyuşması (affinite) iyi, ancak kloroza karşı hassastırlar.