Erik ve Kayısı Klon Anaçları

Myrobolan C29

Yaygın kullanılan yarı bodur bir anaçtır. Kayısı anacı olarak da kullanılmaktadır. Ağır ve kireçli(%8-9 aktif kireç) topraklara dayanıklıdır. Kök ur nematoduna toleranslıdır.Yüksek verimli bir anaçtır. Yorgun topraklara da uyum sağlayabilmektedir. Çöğür anacının %70-80’ni kadar gelişme göstermektedir. Dikim mesafeleri; sıra üzeri 3-3,5m sıralar arası 4,5-5 m aralık ve mesafeler uygulanabilir.

Pixy

İngiltere’de East Malling Araştırma İstasyonu tarafından St. Julien d’Orleans klon populasyonu arasında bodur anaç olarak elde edilmiştir. Vegetatif olarak (odun çelikleri ile) üretilen bu anaç üzerine aşılı erik çeşitleri erken meyveye yatmakta, daha iri meyveli ve şeker oranı yüksek meyve oluşturmaktadır. Pixy, St.Julien anacına göre % 30 oranında bodurluk sağlamaktadır.

Yabani Erik

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan tohum anacıdır. Ağır ve nemli topraklarda olduğu kadar hafif ve kumlu topraklarda da iyi büyürler. Kök ur nematoduna hassas fakat kök boğazı çürüklüğüne karşı dayanıklıdır.